top of page

Det är här det händer, men man får ha tålamod, ca: 180 till 250 år är dom flesta tallarna som tas ner, för att vidare förädlas till alster i snickeriet.

Att bruka skogen på detta vis kallas för att plockhugga skogen på stammar som är utväxta och störst, I luckor som uppstår, kommer mera solljus,som kommer gagna tillväxten på tallar som har stått i skugga av dom stora träden, blir luckan stor så harvas jorden för den naturliga återplanteringens skull.

 

Träden huggs under vinterperioden och sågas till snickeriplank i januari månad.

Staplas och ströläggs för torkning fram till midsommar. Efter midsommar så ströläggs planken i inomhusklimat och torkas ner till 8-10 % fuktkvot, färdiga för bearbetning till december månad.

 

På detta sätt får man fram kvalitetsvirke som både är kvistfritt och med hög täthet i veden och med en hög kådhalt.

DSC_1260.jpg
bottom of page